Prepustite nama teži deo posla

Pokrenite vaš EDU informacioni sistem

kedis

Intuitivno i jednostavno, sa svim neophodnim funkcionalnostima!

shape shape

Studentska služba

Ovo je osnovni stub našeg sistema koji kontroliše i vodi kompletnu evidenciju o radu fakulteta sa studentima, profesorima i sa njim su integrisani svi ostali segmenti kao što su e-indeks, e-profesor i finansije. Primenom ovog sistema se može digitalizovati kompletan rad službe, a samim tim ubrzati njen rad i dovesti do maksimalne preciznosti u radu sa studentima i evidencijom koja je potrebna za to. Dobija se na vremenu i preciznosti, a samim tim je i potreban manji broj ljudi u službi koji se bave administracijom.


 • Pregled položenih ispita/ocena
 • Uvid u nepoložene ispite
 • Priznavanje ispita
 • Broj sakupljenih ESPB poena
 • Prosečna ocena
 • Kreiranje roka odabira izbornih predmeta i modula
 • Odabir izbornih predmeta i modula
 • Overa semestra
 • Filtriranje studenata po zadatim kriterijumima
 • Izveštaji
 • Kreiranje ugovora
 • Kreiranje i uređivanje ispitnih rokova
 • Uvid u finansije (dugovanja, uplate itd.)
 • Prelazak studenata sa drugih institucija
 • Migracija sa drugih sistema
 • Uverenja (položeni ispiti, završene studije, priznavanje poena/ispita, potvrda o studiranju itd.)
 • Kreiranje profesora i dodeljivanje predmeta
 • Karton NIR
 • Kreiranje raznih obaveštenja (ispitni rokovi, rasporedi, obaveštenja o početku nastave/praznicima itd.)
 • Kirptovana komunikacija (HTTPS protokol)
 • Moderan dizajn
 • Kontakt sa tehničkom podrškom
 • Besplatan probni period i obuka

shape shape

Studentski portal

Ovaj segment našeg sistema je već standardan za veliki broj fakulteta i visokih škola širom sveta. On omogućava studentima da na daljinu realizuju brojne administrativne zahteve i time uštede vreme zaposlenih u studentskoj službi.


 • Studentski karton - Kompletna evidencija o studentu i njegovim aktivnostima
 • Odabir izbornih predmeta
 • Odabir modula
 • Odabir profesora/saradnika kod koga je student slušao predmet
 • Pregled položenih ispita/ocena
 • Uvid u nepoložene/priznate ispite
 • Broj sakupljenih ESPB poena
 • Prosečna ocena
 • Prijava/odjava ispita u predviđenom roku
 • Anketa o pedagoškim kvalitetima nastavnika
 • Uvid u finansije (dugovanja, uplate itd.)
 • Uvid u obaveštenja namenjena konkretnom studentu
 • Kirptovana komunikacija (HTTPS protokol)
 • Moderan dizajn

shape shape

e-Profesor

Sistem e-profesor je integrisan u naš informacioni sistem sa ciljem da profesoru i studentskoj službi olakša rad. Ovaj sistem omogućava profesoru direktan unos ocena i bodova u sistem čime se izbegava popunjavanje brojnih zapisnika i prijava, a sam proces se automatizuje. Studenti vide ocene u svom sistemu odmah posle unosa. S druge strane, saradnici u studentskoj službi nemaju potrebu za ponovnim unosom ocena čime se izbegavaju greške pri unosu i štedi vreme. Posle završenog ispita profesor je jedino dužan da potpiše zapisnik sa ispita u studentskoj službi, koji je generisan na osnovu njegovog unosa u sistem. Time se ispunjava i pravna forma za popunjenim zapisnikom. Kroz sam sistem profesor ima pregled svih studenata na njegovim predmetima, mogućnost kreiranja i uvida u obaveštenja kreirana od strane studentske službe, uvid u rezultate njegovih anketa i sekciju gde može da doda svoje naučne radove.

shape shape

Finansije

Ovaj segment je kreiran sa namerom da se vode kompletne finansije studenta: od školarine do prijave ispita ili naknade za izdavanje uverenja. Praktično, sve što student plaća se nalazi ovde i omogućava studentskoj službi potpuni uvid u njegovo dugovanje i uplate.

Poslovni model

Našim klijentima nudimo dobro poznat model u svetu na osnovu kog funkcionišu sve velike kompanije današnjice (Google, Microsoft, Apple) - SaaS (softver kao usluga). Ovaj model treba da ponudi korisnicima kompletnu podršku bez kupovine softvera po modelu rentiranja i to na bazi broja korisnika. Time se ostvaruje prilagođavanje svakoj ustanovi bez obzira na njenu veličinu i plaćate samo uslugu za studente koji su aktivni.

about
shape
shape

Stručni & Profesionalni

Mi smo tim mladih visokoobrazovanih ljudi sastavljen od profesora i asistenata zaposlenih u visokom obrazovanju. Dugogodišnje isksutvo i susretanje sa problematikom nam je pomoglo u kreiranju informacionog sistema za visokoškolske ustanove. Želja nam je da kompletan informacioni sistem ponudimo klijentima po pristupačnoj ceni. Ovo znači da mi obezbeđujemo podršku kao i serversku infrastrukturu, tako da partner nema potrebe da brine o daljem radu. Trenutno poslujemo na teritoriji Srbije i BiH, ali planiramo širenje i na druge države regiona. Ako radite u visokom obrazovanju i susrećete se sa problemima koje naš informacioni sistem uspešno rešava, slobodno nas kontaktirajte da zajedno nađemo najbolje rešenje za vašu ustanovu.

about